Circus CAPS talenten circus

4d2bdc5ad7ac97e659589d56a907be62 vriendenvanPoehaa-logo-klein (1)

Circus Caps Veghel

De leukste plek voor je kind

Rene Hildesheim met circusartiestJe zoekt een goede dag besteding voor je kind met een verstandelijke beperking. Je wilt je kind laten bewegen in een sociale omgeving waarin hij zich veilig voelt en leert omgaan met andere kinderen. Waar hij gewaardeerd wordt om wat hij kan en wie hij is. Of zij natuurlijk. Nou, dan laat je ‘m toch bij het circus gaan?

Circus Caps verwelkomt kinderen met een verstandelijke beperking en hun brusjes (broertjes en zusjes), vriendjes en vriendinnetjes. Samen werken ze aan hun circuskwaliteiten, helpen elkaar, ontwikkelen zich, zijn creatief en fysiek bezig en hebben plezier.

Dat kan bij onze talentengroep op woensdag middag in Veghel .Of via onze projecten

Speciaal voor  organisaties die werken met bijzondere mensen verzorgen we circus en theaterprojecten in de vorm van cursussen, trainingen en workshops.

Om mensen te begeleiden via succeservaringen  na hun talenten is het belangrijk om prikkelende, energieke en uitdagende projecten aan te bieden .d

Circustheater bevat precies de juiste ingrediënten om dit tot stand te brengen!

In de circusprojecten van Mr Poehaa  leren de deelnemers jongleren, koorddansen,Bloemstokken,  eenwielfietsen, acrobatiek, diabolo, ballopen en nog veel meer. Onze theaterprojecten zijn gericht op verteltheater en op theatersport. Afhankelijk van het soort project ligt de nadruk op het ontwikkelen van sociaal emotionele vaardigheden of op constructieve vrijetijdsbesteding, of het ontwikkelen van talenten

Misschien wel de grootste kracht van het middel circustheater is de toetsbaarheid. Het bewijs dat je iets nieuws geleerd dat laat je zien. 

Download hier de uitgebreide brochure over circuscaps voor sponsors, organisatoren, overheid & belangstellenden

   

Wat biedt Circus Caps?

Bij Circus Caps leggen we de nadruk op de talenten van onze jonge artiesten. Wat kunnen ze? Wat vinden ze leuk? Zo bieden we alle kinderen de ruimte om hun talent te ontwikkelen en te laten zien aan trotse ouders en enthousiast publiek.
Het gevolg is een groter zelfbewustzijn en een positieve impuls voor de eigen ontwikkeling.
De motoriek wordt beter door de moeilijke circusacts. De sociale vaardigheden gaan vooruit door de samenwerking. En het zelfvertrouwen groeit als zo’n lastig kunstje opeens lukt en het publiek ook nog eens applaus geeft.
Alle kinderen, met en zonder beperking, worden aangemoedigd om hun eigen kwaliteiten in te zetten, samen te werken en de verantwoordelijkheden te nemen die bij hen passen.

Plezier, met of zonder handicap

IMG_3348Circustheater heeft raakvlakken met andere kunstdisciplines: theater, dans, muziek, beeldende kunst, vertellen. Bij de productie van voorstellingen met cursisten, maar ook in de reguliere lessen, wordt gebruik gemaakt van al deze kunstvormen. Juist daardoor is circustheater bij uitstek een goede activiteit om kinderen met en zonder handicap of beperking bij elkaar te brengen, plezier te laten maken, samen te laten werken en zichzelf op zoveel verschillende niveaus verder te ontwikkelen.

Elk talent telt

IMG_5533Circustheater is laagdrempelig, omdat het toegankelijk is op verschillende niveaus.
Bij elke voorstelling wordt zorgvuldig gebruik gemaakt van een veelzijdigheid aan talenten.
Circus bevordert de creativiteit omdat er grote afwisseling is in werkvormen. Zoveel zelfs, dat deelnemers opeens een talent voor theater of juist voor balans, decorbouw, muziek of iets anders ontdekken, terwijl ze daar helemaal niet voor kwamen!
Cursisten werken samen, maar oefenen ook alleen of in kleine groepjes, waardoor steeds de eigen uitdagingen goed gerealiseerd kunnen worden.

Het beste

IMG_0982Circus Caps vindt laagdrempeligheid belangrijk. Tegelijkertijd werkt het circus ook graag aan talentontwikkeling en verdieping. Het leveren van kwaliteit is belangrijk, zowel in artistiek, fysiek als pedagogisch opzicht. Omdat elk mens nu eenmaal het beste uit zichzelf wil kunnen halen, met of zonder beperking.

logocapskleur1

Jonge artiesten, met verstandelijke beperking èn zonder,tonen en ontwikkelen hun talenten bij Circus Caps.

circus caps hoofd  Artikel Lotje